ონლაინ დახმარება

  • ჩამხსნელი პირდაპირი
ქვეყანა თურქეთი
ტიპი თითბერი
დანიშნულება შემაერთებელი, ჩამხსნელი
ზომა 1/2 (გარე ხრახნი)

    პროდუქციის გაზიარება

დამატებითი ინფორმაცია

ზომა: 1/2 (გარე ხრახნი)
           1/2 (შიდა ხრახნი)

პროდუქცია