ონლაინ დახმარება

  • კოლექტორის მაკომპლექტებელი
ქვეყანა თურქეთი
ზომა 2 წვერიანი
დანიშნულება გათბობის სისტემის შემკრები
ტიპი ქრომირებული თითბერი

    პროდუქციის გაზიარება

დამატებითი ინფორმაცია

ზომა: 2 წვერიანი
          3 წვერიანი
          4 წვერიანი
          5 წვერიანი
          6 წვერიანი
          7 წვერიანი
          8 წვერიანი

პროდუქცია