ონლაინ დახმარება

  • შემაერთებელი ნიპელი გადამყვანით
ქვეყანა თურქეთი
ტიპი თითბერი
დანიშნულება შემაერთებელი
ზომა 1/2 (გარე ხრახნი) x 3/4 (გარე ხრახნი)

    პროდუქციის გაზიარება

დამატებითი ინფორმაცია

ზომა: 1/2" (გარე ხრახნი)
           1/2" (გარე ხრახნი) x 1" (გარე ხრახნი)
           1/2" (გარე ხრახნი) x 1"x 1/4" (გარე ხრახნი)
           3/4" (გარე ხრახნი) x 1" (გარე ხრახნი)
           3/4" (გარე ხრახნი) x 1"x1/4 (გარე ხრახნი)
           1"    (გარე ხრახნი) x1"x 1/4 (გარე ხრახნი)

პროდუქცია